Alle geregistreerde gebruikers van www.eis-perfecto.de verklaart ermee akkoord te gaan dat Movito Andreas Thomä de door hen in het receptenportaal of elders ter beschikking gestelde gegevens en bestanden (afbeeldingen, recepten en teksten etc.) ook na eigen gebruik van de www mag gebruiken.eis-perfecto.de kan ook door de firma Movito Andreas Thomä zelf of door derden die door de firma Movito Andreas Thomä worden genoemd voor de exploitatie van het portaal elektronisch worden gereproduceerd en voor download beschikbaar worden gesteld (§ 19 UrhG). De gebruiker gaat er ook mee akkoord dat alle ingezonden inhoud niet kan worden verwijderd zonder toestemming van Movito Andreas Thomä. Bovendien kan Movito Andreas Thomä de inhoud van zijn nieuwsbriefprojecten van www.movito.fit en www.eis-perfecto.de per post aan anderen Gebruiker en derden toegang geven tot de inhoud en deze aanbieden om te downloaden op hun website.

De gebruiker bevestigt en geeft ons toestemming om de door hem ingestelde en ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te gebruiken en te publiceren, zoals hierboven uitgelegd.

Als de gebruiker niet zeker is van de copyrightsituatie, mag de inhoud in geval van twijfel niet worden geüpload en gepost. Vooral wanneer de gebruiker de auteursrechtelijke situatie niet duidelijk in zijn of haar voordeel kan beoordelen.

Als een elektronische reproductie of distributie of het beschikbaar stellen door ons in overeenstemming met § 19a UrhG met betrekking tot inhoud die een gebruiker heeft geüpload of die door een gebruiker aan ons ter beschikking is gesteld, leidt tot legitieme dwangmaatregelen en schadeclaims van derden de gebruiker is verplicht het bedrijf Movito Andreas Thomä en haar wettelijke vertegenwoordigers onmiddellijk van deze vorderingen te vrijwaren en de kosten van buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke verdediging op zich te nemen. Dit geldt met name in die gevallen waarin de gebruiker ons verwijtbaar heeft nagelaten ons te informeren over gebruiksbeperkingen of de inhoud heeft stopgezet, hoewel hij wist of had kunnen weten dat er tegenstrijdige rechten van derden waren.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden, vooral bij het uploaden van foto's en ander beeldmateriaal dat niet van de gebruiker zelf afkomstig is. Dit materiaal moet uitdrukkelijk worden gemarkeerd als in het publieke domein. Indien in verband met het gebruik een auteur of fotograaf wordt opgegeven, dienen wij hiervan vooraf per e-mail op de hoogte te worden gesteld onder vermelding van de bron.

Schadeclaims tegen Movito Andreas Thomä kunnen alleen worden ingediend als we onze essentiële contractuele verplichtingen door schuld hebben geschonden. Als we alleen in gebreke blijven of als slechts onbeduidende secundaire verplichtingen worden geschonden, sluiten we elke aansprakelijkheid van onze kant uit, waarbij claims op grond van de productaansprakelijkheidswet onaangetast blijven. In termen van bedrag zijn alle mogelijke schadeclaims van onze gebruikers tegen ons beperkt tot de voorzienbare schade. Dit geldt niet voor claims op grond van de Wet productaansprakelijkheid of voor letsel aan leven, lichaam en gezondheid.