Leckeres Kiwi Fruchteis mit unserer Kiwi Eispaste.

image_pdf