Leckeres Kiwi Fruchteis mit unserer Kiwi Eispaste.